SHREE PATIDAR YUVAK MANDAL ( MUMBAI ) - KAROBARI

ASHOK VISHANJI SENGHANI
Ashok Vishanji Senghani

President

9321111718

Thane

Darshadi

ASHOK VALJI AMRUTIYA
Ashok Valji Amrutiya

IPP

9004424444

Ghatkopar

Kalyanpar

HASMUKH RATILAL RAMJIYANI
Hasmukh Ratilal Ramjiyani

IPP

9820100687

Ghatkopar

Deshalpar

NITESH BABUBHAI BHAVANI
Nitesh Babubhai Bhavani

Mission Chairman

9029034990

Shahad

Mathal

ASHOK KARSAN POKAR
Ashok Karsan Pokar

Divisional President

9321219813

Ghatkopar

Darshadi

HARESH KHETALAL LIMBANI
Haresh Khetalal Limbani

Divisional President

9890138133

Bhivandi

Kotda (jadodar)

HIREN ARJUN CHOUDHARI
Hiren Arjun Choudhari

Divisional President

9833114321

Ghatkopar

Darshadi

HIREN BHAVAN LIMBANI
Hiren Bhavan Limbani

Secretary

9930982969

Andheri

Mathal

HARESH ABAJI SANKHALA
Haresh Abaji Sankhala

Joint Secretary

9619361007

Shahad

Ghadani

DEVANG JAYANTILAL POKAR
Devang Jayantilal Pokar

Treasurer

9820047605

Thane

Anandsar (manjal)

HIREN GOVIND AMRUTIYA
Hiren Govind Amrutiya

Joint Treasurer

9987733111

Panvel

Kalyanpar

DHARA HITESH CHOPDA
Dhara Hitesh Chopda

PRO

9702382707

Dahisar

Mangvana

PANKAJ VALJI AMRUTIYA
Pankaj Valji Amrutiya

Divisional Secretary

9892838383

Ghatkopar

Kalyanpar

HITESH CHAGANLAL CHOPDA
Hitesh Chaganlal Chopda

Divisional Secretary

9892266648

Dahisar

Mangvana

RAJESH PARSHOTAM SENGHANI
Rajesh Parshotam Senghani

Divisional Secretary

9323315841

Dombivali

Mamaimora

BHARAT ARAJAN POKAR
Bharat Arajan Pokar

Member

8898999951

Chembur

Anandsar (manjal)

SUSHIL AMRUTLAL MAVANI
Sushil Amrutlal Mavani

Member

9833664645

Chembur

Khirsara (roha)

AKASH SHAMJI RANGANI
Akash Shamji Rangani

Member

8879423913

Ghatkopar

Madanpura (kodai)

ARUN MOHANLAL RAMJIYANI
Arun Mohanlal Ramjiyani

Member

9870666661

Ghatkopar

Madanpura (kodai)

GOVIND NATHURAM DHOLU
Govind Nathuram Dholu

Member

9022596969

Ghatkopar

Durgapur(navavas)

MAMTA VIRAL POKAR
Mamta Viral Pokar

Member

9870757973

Ghatkopar

Ludva

PREMILA VIJAY RAMJIYANI
Premila Vijay Ramjiyani

Member

9819092641

Ghatkopar

Madanpura (kodai)

RAJNIKANT CHHAGANLAL RAMJIYANI
Rajnikant Chhaganlal Ramjiyani

Member

9322249436

Ghatkopar

Kurbai

RITESH VELJI RANGANI
Ritesh Velji Rangani

Member

9967769798

Mulund

Gadhshisha

SWAPNIL DEVJI BHIMANI
Swapnil Devji Bhimani

Member

8655445038

Mulund

Ratnapar (mau)

Bhavesh Pravin SENGHANI
Bhavesh Pravin Senghani

Member

9320761393

Thane

Gadhshisha

NITESH SHAMJI PARASIYA
Nitesh Shamji Parasiya

Member

9323713131

Thane

Bheraiya

USHA VINOD GORANI
Usha Vinod Gorani

Member

9167303464

Thane

Kalyanpar

DIPESH ROHIT LIMBANI
Dipesh Rohit Limbani

Member

9167797188

Dombivali

Kotda (jadodar)

JAYESH NANJI BHAGAT
Jayesh Nanji Bhagat

Member

9322500540

Dombivali

Virani Nani (gadhshisha)

SUNIL VISHANJI SENGHANI
Sunil Vishanji Senghani

Member

9870242525

Dombivali

Rajpar

VAISHALI RITESH CHHABHAIYA
Vaishali Ritesh Chhabhaiya

Member

No Mobile No.

Dahisar

Darshadi

MANOJ DHIRAJLAL JABUANI
Manoj Dhirajlal Jabuani

Member

9969615132

Dahisar

Madanpura (kodai)

PAYAL VISHAL POKAR
Payal Vishal Pokar

Member

9730223737

Miraroad

Jiyapar

NIYATI KESHAV VASANI
Niyati Keshav Vasani

Member

9890275434

Nalasopara

Padampur

TUSHAR HARILAL RANGANI
Tushar Harilal Rangani

Member

9004224222

Nalasopara

Gadhshisha

JITENDRA KARAMSHI POKAR
Jitendra Karamshi Pokar

Member

9922429080

Virar

Virani Nani (gadhshisha)

Deepak Dinesh NAKRANI
Deepak Dinesh Nakrani

Member

9822647088

Badlapur

Nakhtrana

POOJA DHARAM CHOPDA
Pooja Dharam Chopda

Member

7507086834

Badlapur

Jiyapar

JANAK TULSIDAS DIWANI
Janak Tulsidas Diwani

Member

9527624200

Bhivandi

Todiya

JITENDRA KARAMSHI PARASIYA
Jitendra Karamshi Parasiya

Member

9702343958

Kamothe

Bhitara

PARUL PIYUSH CHOPDA
Parul Piyush Chopda

Member

9820591366

Kamothe

Mangvana