SPYMM SAMITI LIST

Webcom

Hiren Arjun Choudhari
Hiren Arjun Choudhari (Convener)
9833114321
Ghatkopar (Darshadi)

Yuva Utkarsh

Haresh Abaji Sankhala
Haresh Abaji Sankhala (Convener)
9619361007
Shahad (Ghadani)

Education

Jayesh Nanji Bhagat
Jayesh Nanji Bhagat (Convener)
9322500540
Dombivali (Virani Nani (Gadhshisha))

Business

Hitesh Chaganlal Chopda
Hitesh Chaganlal Chopda (Convener)
9892266648
Dahisar (Mangvana)

Ysk

Sandip Shamji Dholu
Sandip Shamji Dholu (Convener)
9819185105
Thane (Dujapar)

Samajik & Adhyatmik

Preeti Jayesh Bhagat
Preeti Jayesh Bhagat (Convener)
9322472422
Dombivali (Virani Nani (Gadhshisha))

Sports

Anil Kantilal Limbani
Anil Kantilal Limbani (Convener)
9920060001
Thane (Ghaduli)

Krushi -paryavaran

Jitendra Kantilal Parasiya
Jitendra Kantilal Parasiya (Convener)
9323664743
Kharghar (Bheraiya)

Health & Disaster

Jitendra Karamshi Pokar
Jitendra Karamshi Pokar (Convener)
9922429080
Virar (Virani Nani (Gadhshisha))

Rajkiya

Prakash Rajesh Chopda
Prakash Rajesh Chopda (Convener)
9920018371
Kamothe (Mangvana)

Matrimonial

Poonam  Narendra Ramjiyani
Poonam Narendra Ramjiyani (Convener)
9870098835
Ghatkopar (Bheraiya)

Prachar Prasar

Dhara Hitesh Chopda
Dhara Hitesh Chopda (Convener)
9702382707
Dahisar (Mangvana)

Adventure

Haresh Khetalal Limbani
Haresh Khetalal Limbani (Convener)
9890138133
Bhivandi (Kotda (Jadodar))