SHREE KUTCH KADVA PATIDAR YUVAK MANDAL (ULHASNAGAR)

NIKHIL SHANKARLAL RUDANI
Nikhil Shankarlal Rudani

President

9890364646

Kalyan

Vithon

DINESH JIVRAJ LIMBANI
Dinesh Jivraj Limbani

Secretary

9421539508

Ulhasnagar

Nagviri

HITESH LAKHAMSHI VALANI
Hitesh Lakhamshi Valani

Joint Secretary

9860690908

Kalyan

Vithon

VIJAY LALJI BHADANI
Vijay Lalji Bhadani

Treasurer

9833110456

Ulhasnagar

Nagviri

HARESH PARSOTAM BHADANI
Haresh Parsotam Bhadani

Joint Treasurer

9421547779

Ulhasnagar

Nagviri

RINKESH HARI KHETANI
Rinkesh Hari Khetani

Member

9769838470

Ulhasnagar

Vithon

BHAWESH NARSINH KALARIYA
Bhawesh Narsinh Kalariya

Member

9975540022

Ulhasnagar

Vigodi

JAY JAYANTI BHAGAT
Jay Jayanti Bhagat

Member

9420882211

Ulhasnagar

Aangia (nana)

JATIN RAVJI RUDANI
Jatin Ravji Rudani

Member

9324868355

Kalyan

Nakhtrana

RAJESH RAMESH BHADANI
Rajesh Ramesh Bhadani

Member

7798262441

Ulhasnagar

Nagviri