SHREE PATIDAR YUVAK MANDAL ( MUMBAI ) - KAROBARI

ashok valji AMRUTIYA
Ashok Valji Amrutiya

President

9004424444

Ghatkopar

Kalyanpar

Hasmukh Ratilal RAMJIYANI
Hasmukh Ratilal Ramjiyani

IPP

9820100687

Ghatkopar

Deshalpar

Ashok Karsan POKAR
Ashok Karsan Pokar

Member

9321219813

Ghatkopar

Darshadi

Pritesh Nanji MAVANI
Pritesh Nanji Mavani

Member

9324084848

Thane

Ratnapar (mau)

Ashok Vishanji SENGHANI
Ashok Vishanji Senghani

Member

9321111718

Thane

Darshadi

Rajnikant Chhaganlal RAMJIYANI
Rajnikant Chhaganlal Ramjiyani

Member

9322249436

Ghatkopar

Kurbai

Mahesh Govind PARVADIYA
Mahesh Govind Parvadiya

Member

9322590878

Mulund

Mangvana

Hiren Arjun CHOUDHARI
Hiren Arjun Choudhari

Member

9833114321

Ghatkopar

Darshadi

Devang Jayantilal POKAR
Devang Jayantilal Pokar

Member

9820047605

Thane

Anandsar (manjal)

Nitesh Babubhai BHAVANI
Nitesh Babubhai Bhavani

Member

9029034990

Shahad

Mathal

Jayesh Nanji BHAGAT
Jayesh Nanji Bhagat

Member

9322500540

Dombivali

Virani Nani (gadhshisha)

Hitesh Purshotam POKAR
Hitesh Purshotam Pokar

Member

9922429050

Virar

Virani Nani (lakhpat)

Haresh Khetalal LIMBANI
Haresh Khetalal Limbani

Member

9890138133

Bhivandi

Kotda (jadodar)

ARUN MOHANLAL RAMJIYANI
Arun Mohanlal Ramjiyani

Member

9870666661

Ghatkopar

Madanpura (kodai)

Varsha Hitesh POKAR
Varsha Hitesh Pokar

Member

9867000491

Borivali

Virani Nani (gadhshisha)

Premila Vijay RAMJIYANI
Premila Vijay Ramjiyani

Member

9819092641

Ghatkopar

Madanpura (kodai)

Dhara Hitesh CHOPDA
Dhara Hitesh Chopda

Member

9702382707

Dahisar

Mangvana

Hitesh Chaganlal CHOPDA
Hitesh Chaganlal Chopda

Member

9892266648

Dahisar

Mangvana

Govind Nathuram DHOLU
Govind Nathuram Dholu

Member

9022596969

Ghatkopar

Durgapur(navavas)

Naitik Dilip DHOLU
Naitik Dilip Dholu

Member

8879469948

Dombivali

Rayan (moti)

Drasik Jethalal VALANI
Drasik Jethalal Valani

Member

9619126501

Byculla

Vithon

Jayantilal Devshi MAVANI
Jayantilal Devshi Mavani

Member

9833909730

Chembur

Khirsara (roha)

Hiren Bhavan LIMBANI
Hiren Bhavan Limbani

Member

9930982969

Andheri

Mathal

Tapan Bhagvandas RUDANI
Tapan Bhagvandas Rudani

Member

7507755553

Badlapur

Nakhtrana

Bharat Arajan POKAR
Bharat Arajan Pokar

Member

8898999951

Dombivali

Anandsar (manjal)

Vaibhav Ramsh UKANI
Vaibhav Ramsh Ukani

Member

7506073748

Dombivali

Mamaimora

Dev Jitendra DHOLU
Dev Jitendra Dholu

Member

No Mobile No.

Dombivali

Ludva

Prakash Rajesh CHOPDA
Prakash Rajesh Chopda

Member

9920018371

Kamothe

Mangvana