SHREE PATIDAR YUVAK MANDAL ( MUMBAI ) - KAROBARI

ashok valji AMRUTIYA
Ashok Valji Amrutiya

President

9004424444

Ghatkopar

Kalyanpar

Vaibhav Amrut DHOLU
Vaibhav Amrut Dholu

Secretary

9967111091

Thane

Ludva

Vaibhavi Hemanshu JABUANI
Vaibhavi Hemanshu Jabuani

Treasurer

9664646363

Thane

Dolatpar

Vaibhav Kiran VELANI
Vaibhav Kiran Velani

Adviser

No Mobile No.

Kamothe

Gulabpurakampa