SHREE PATIDAR YUVAK MANDAL ( MUMBAI ) - KAROBARI

ashok valji AMRUTIYA
Ashok Valji Amrutiya

President

9004424444

Ghatkopar

Kalyanpar

Hasmukh Ratilal RAMJIYANI
Hasmukh Ratilal Ramjiyani

IPP

9820100687

Ghatkopar

Deshalpar

Ashok Karsan POKAR
Ashok Karsan Pokar

Vice President

9321219813

Ghatkopar

Darshadi

Ashok Vishanji SENGHANI
Ashok Vishanji Senghani

Vice President

9321111718

Thane

Darshadi

Nitesh Babubhai BHAVANI
Nitesh Babubhai Bhavani

Vice President

9029034990

Shahad

Mathal

Pritesh Nanji MAVANI
Pritesh Nanji Mavani

Secretary

9324084848

Thane

Ratnapar (mau)

Hitesh Purshotam POKAR
Hitesh Purshotam Pokar

Joint Secretary

9922429050

Virar

Virani Nani (lakhpat)

Haresh Khetalal LIMBANI
Haresh Khetalal Limbani

Joint Secretary

9890138133

Bhivandi

Kotda (jadodar)

Varsha Hitesh POKAR
Varsha Hitesh Pokar

Joint Secretary

9867000491

Borivali

Virani Nani (gadhshisha)

Mahesh Govind PARVADIYA
Mahesh Govind Parvadiya

Treasurer

9322590878

Mulund

Mangvana

Devang Jayantilal POKAR
Devang Jayantilal Pokar

Joint Treasurer

9820047605

Thane

Anandsar (manjal)

ARUN MOHANLAL RAMJIYANI
Arun Mohanlal Ramjiyani

Joint Treasurer

9870666661

Ghatkopar

Madanpura (kodai)

Jayesh Nanji BHAGAT
Jayesh Nanji Bhagat

Member

9322500540

Dombivali

Virani Nani (gadhshisha)

Rajnikant Chhaganlal RAMJIYANI
Rajnikant Chhaganlal Ramjiyani

Member

9322249436

Ghatkopar

Kurbai

Hiren Arjun CHOUDHARI
Hiren Arjun Choudhari

Member

9833114321

Ghatkopar

Darshadi

Drasik Jethalal VALANI
Drasik Jethalal Valani

Member

9619126501

Byculla

Vithon

Naitik Dilip DHOLU
Naitik Dilip Dholu

Member

8879469948

Dombivali

Rayan (moti)

Govind Nathuram DHOLU
Govind Nathuram Dholu

Member

9022596969

Ghatkopar

Durgapur(navavas)

Jayantilal Devshi MAVANI
Jayantilal Devshi Mavani

Member

9833909730

Chembur

Khirsara (roha)

Bharat Arajan POKAR
Bharat Arajan Pokar

Member

8898999951

Dombivali

Anandsar (manjal)

Hiren Bhavan LIMBANI
Hiren Bhavan Limbani

Member

9930982969

Andheri

Mathal

Hitesh Chaganlal CHOPDA
Hitesh Chaganlal Chopda

Member

9892266648

Dahisar

Mangvana

Dhara Hitesh CHOPDA
Dhara Hitesh Chopda

Member

9702382707

Dahisar

Mangvana

Premila Vijay RAMJIYANI
Premila Vijay Ramjiyani

Member

9819092641

Ghatkopar

Madanpura (kodai)

Tapan Bhagvandas RUDANI
Tapan Bhagvandas Rudani

Member

7507755553

Badlapur

Nakhtrana

Prakash Rajesh CHOPDA
Prakash Rajesh Chopda

Member

9920018371

Kamothe

Mangvana

Vaibhav Ramsh UKANI
Vaibhav Ramsh Ukani

Member

7506073748

Dombivali

Mamaimora

Dev Jitendra DHOLU
Dev Jitendra Dholu

Member

No Mobile No.

Dombivali

Ludva

Haresh Abaji SANKHALA
Haresh Abaji Sankhala

Cop Member

9619361007

Shahad

Ghadani

Dilip Samaji LIMBANI
Dilip Samaji Limbani

Cop Member

9422336598

Bhivandi

Nakhtrana

Ashok Chaganlal GORANI
Ashok Chaganlal Gorani

Cop Member

9892495063

Thane

Kalyanpar

Ritesh Velji RANGANI
Ritesh Velji Rangani

Cop Member

9967769798

Mulund

Gadhshisha

Dipak Dinesh NAKRANI
Dipak Dinesh Nakrani

Cop Member

9822647088

Badlapur

Nakhtrana

Satish Bhagvanji RAMJIYANI
Satish Bhagvanji Ramjiyani

Cop Member

9819656239

Miraroad

Gandhigram

Ashish Vishanji PARASIYA
Ashish Vishanji Parasiya

Cop Member

7738117012

Chembur

Bheraiya

Jitendra Karamshi PARASIYA
Jitendra Karamshi Parasiya

Cop Member

9702343958

Kamothe

Bhitara