SPYMM SAMITI LIST

Webcom

Hiren Arjun Choudhari
Hiren Arjun Choudhari (Convener)
9833114321
Ghatkopar (Darshadi)

Adventure

Devang Jayantilal Pokar
Devang Jayantilal Pokar (Convener)
9820047605
Thane (Anandsar (Manjal))

Social And Spiritual

Jayantilal Devshi Mavani
Jayantilal Devshi Mavani (Convener)
9833909730
Chembur (Khirsara (Roha))

Agriculture

Jitendra Karamshi Parasiya
Jitendra Karamshi Parasiya (Convener)
9702343958
Kamothe (Bhitara)

Yuva Utkarsh

Hitesh Chaganlal Chopda
Hitesh Chaganlal Chopda (Convener)
9892266648
Dahisar (Mangvana)

Business

Hitesh Purshotam Pokar
Hitesh Purshotam Pokar (Convener)
9922429050
Virar (Virani Nani (Lakhpat))

Health And Disaster

Ashok Chaganlal Gorani
Ashok Chaganlal Gorani (Convener)
9892495063
Thane (Kalyanpar)

Matrimonial

Varsha Hitesh Pokar
Varsha Hitesh Pokar (Convener)
9867000491
Borivali (Virani Nani (Gadhshisha))

Education & Talent

Hiren Bhavan Limbani
Hiren Bhavan Limbani (Convener)
9930982969
Andheri (Mathal)

Sports

Nitesh Babubhai Bhavani
Nitesh Babubhai Bhavani (Convener)
9029034990
Shahad (Mathal)