SHREE KUTCH KADVA PATIDAR YUVAK MANDAL (SHAHAD)

Nitesh Babubhai BHAVANI
Nitesh Babubhai Bhavani

President

9029034990

Shahad

Mathal

Mukesh Ravilal NAKRANI
Mukesh Ravilal Nakrani

Vice President

9833673138

Kalyan

Devisar

Mukesh Devji JADVANI
Mukesh Devji Jadvani

Secretary

9969678720

Kalyan

Matanamadh

Chetan Amrut SANKHALA
Chetan Amrut Sankhala

Joint Secretary

9820197923

Shahad

Ghadani

Nitin Jethalal UKANI
Nitin Jethalal Ukani

Treasurer

9820727722

Kalyan

Vigodi

Dinesh Vishram UKANI
Dinesh Vishram Ukani

Joint Treasurer

9619539333

Kalyan

Vigodi

Deepak Manu BHADANI
Deepak Manu Bhadani

Member

9920403545

Kalyan

Netra

Nilesh Mohan BHAVANI
Nilesh Mohan Bhavani

Member

9892735945

Shahad

Mathal

Kishor Himmat KALARIYA
Kishor Himmat Kalariya

Member

9769691219

Kalyan

Vigodi

Mehul Shivaji JADVANI
Mehul Shivaji Jadvani

Member

9930639374

Kalyan

Matanamadh

Shailesh Mavji POKAR
Shailesh Mavji Pokar

Member

8286040687

Shahad

Matanamadh

Nitin Shankar NAKRANI
Nitin Shankar Nakrani

Member

9867664007

Shahad

Devisar

Jayesh Parshottam JADVANI
Jayesh Parshottam Jadvani

Member

9819505610

Shahad

Matanamadh

Deepesh Ramesh BHADANI
Deepesh Ramesh Bhadani

Member

9930445462

Kalyan

Netra

Prabhudas Lakhamshi SANKHALA
Prabhudas Lakhamshi Sankhala

Member

9819202032

Kalyan

Ghadani

Sumit Bharat DHOLU
Sumit Bharat Dholu

Member

9769398508

Kalyan

Vithon