Shree Patidar Yuvak Mandal Mumbai

Kamothe-Khanda

pastor
Bhavesh Pokar
President
pastor
Ashish V Pokar
IPP
pastor
Yogesh Rudani
Vice President
pastor
Shailesh Ramjiyani
Vice President
pastor
Arvind Chhabhaiya
Vice President
pastor
Narendra G Mavani
Secretary
pastor
Jitendra K Parasiya
Treasure
pastor
Chandrakant K Rudani
Asst. Secretary
pastor
Bharat S Dholu
Asst. Secretary
pastor
Dilip C Velani
Asst. Secretary
pastor
Ashok R Makani
Asst. Secretary
pastor
Pradip M Velani
Asst. Secretary
pastor
Bhavesh J Vasani
Asst. Secretary
pastor
Vijay M Limbani
Asst. Secretary
pastor
Kamalesh L Ramjiyani
Asst. Secretary
pastor
Dahyabhai N Vasani
Asst. Secretary
pastor
Dahyabhai N Vasani
Asst. Secretary
pastor
Tulsibhai M Limbani
Asst. Secretary
pastor
Becharbhai M Velani
Asst. Secretary
pastor
Jagdish G Ramani
Asst. Secretary
pastor
Bipin V Pokar
Asst. Secretary
pastor
Vijay M Limbani
Asst. Secretary